Activities

INSIDE OUTSIDE

53 Visual Reflections or 2015 Weekly Visual Diary

I moved to Copenhagen mid-2014, where I had to adjust to the fact of living "Danishly". Everything must be booked in advance, everything is based on an organized calendar!!

As this new phase of my life was taking shape daily, I wanted to document everything – emotions, reflections, reactions and scenery - in one frame! As Ira Glass once said "Great stories happen to those who can tell them.” This visual diary project started when I realized I needed to document my weeks in an agile and spontaneous approach, focusing on 3 elements. Namely, what I see, what I feel and how I react

We keep repeating this age’s motto of "I don’t have time". Yes, time is "running" while days and years are just passing by. But every single week of mine in 2015 was a valuable lesson, with all its ups and downs. Some weeks might talk to you while others may not…but for me documenting 53 weeks of inside/out feelings is what I wanted to share through this diary.

Hope you will enjoy my diary, my integration and my reflections. Yet, remember: what I see is who I am and what you see through my art is what you would like to see in yourself!

 

----------------------------------------------------------------------------

53 Visuelle Refleksioner eller 2015 Ugentlig Visual Dagbog

Jeg flyttede til København i midten af 2014, hvor jeg var nødt til at tilpasse mig den danske måde at leve på.  Alt skal planlægges i god tid, og alt tager udgangspunkt i en fuldstændig opdateret kalender !!

Mens en ny fase af mit liv tog form, ønskede jeg at dokumentere alt - følelser, refleksioner, reaktioner og omgivelser - i et billede! Som Ira Glass engang sagde "De betydningsfulde historier sker for dem, som kan fortælle dem." Dette visuelle dagbog projekt startede, da jeg indså, at jeg havde brug for at dokumentere mine uger på en fleksibel og spontan måde med fokus på 3 elementer: hvad jeg ser, hvad jeg føler, og hvordan jeg reagerer.

Vi bliver ved at gentage den gamle slogan "Jeg har ikke tid". Det er rigtigt, at tiden ”flyver”, mens dage og år passerer blot forbi. Men for mig hver eneste uge i 2015 var en værdifuld erfaring, med alle dens op- og nedture. Nogle uger taler med en, mens andre gør ej ... men det vigtigste for mig var at beskrive og dokumentere 53 uger af mine inderste følelser i denne dagbog

Håber du vil finde min dagbog, min integration og mine refleksioner interessant. Men husk: det jeg ser, er, hvem jeg er, og hvad du ser gennem min kunst er, hvordan du gerne vil opfatte dig selv!